Impressum

Verantwoordelijke auteur

DJS Optique SPRL
Avenue Armand Huysmans, 202 bte 6
1050 Bruxelles
TVA BE-0722.681.474

Technische realisatie, hosting

PIXELBAR GMBH

Webdesign • Programmation • Hébergement • Social Media

Grafische realisatie

PAVONET PGmbH

Fotos

  • © Fabian Erler
  • © Shutterstock

Deze website hanteert de meest actuele privacyregels. U vindt hier onze volledige privacyclausule, naast informatie over de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de inhoud op deze site en de door ons gehanteerde aansprakelijkheidsclausules.

Belangrijk juridisch bericht: voor de informatie op deze site geldt een niet-aansprakelijkheidsbeding.

Privacy

Voor enkele diensten zoals e-Factua en Printed-in-Belgium, on line bestellingen of inlichtingen, verzamelt André Fisch Opticians persoonlijke informatie die het ons mogelijk maakt uw vraag af te handelen. Deze informatie kan door André Fisch Opticians worden gebruikt voor direct marketingdoelstellingen. Indien u dat niet wenst, kunt u ons dat eenvoudig laten weten tijdens de registratieprocedure of nadien.

Uw gegevens kunnen ook worden meegedeeld voor direct marketingdoeleinden aan organisaties met soortgelijke activiteiten als André Fisch Opticians. Indien u niet wenst dat uw gegevens worden meegedeeld aan dergelijke organisaties voor marketingdoeleinden dan kunt u ons dat eenvoudig laten weten tijdens de registratieprocedure of nadien.

U kunt uw persoonlijke informatie on line raadplegen en corrigeren via de linkertab “profiel”. Om die gegevens op te vragen, moet u uw login en paswoord ingeven.
De André Fisch Opticians-site maakt gebruik van cookies, dat zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw PC worden bewaard. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Zo wordt bijvoorbeeld uw voorkeurstaal onthouden, zodat u niet telkens uw taalkeuze moet opgeven bij een volgend bezoek aan onze site. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser indien u dat wenst. Houdt er dan wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan onze site minder vlot kan verlopen.

André Fisch Opticians behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Intellectuele eigendomsrechten

De reproductie, mededeling aan en ter beschikking stelling voor het publiek van publicaties, documenten en informatie op deze site voor niet-commerciële doeleinden is toegelaten op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

Aansprakelijkheid

De André Fisch Opticians-site is bedoeld om de activiteit van onze sectorfederatie en haar standpunten beter bekend te maken.

André Fisch Opticians is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van haar site. De informatie die hier is opgenomen:

is uitsluitend van algemene aard, die niet op de omstandigheden van enige persoon of entiteit is gericht;
is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
is geen professioneel of rechtskundig advies.
André Fisch Opticians kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op de website. De André Fisch Opticians-site bevat enkele links naar andere websites die mogelijk interessant kunnen zijn voor de internauten die onze site bezoeken. André Fisch Opticians is evenwel niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites. André Fisch Opticians zal de links naar deze andere websites wegnemen, zodra het kennis heeft van het illegaal karakter ervan.